dinsdag, 21. september 2010 - 14:22

Cartoons strafbaar, Nekschot niet vervolgd

Amsterdam

Zeven cartoons en twee teksten van cartoonist Gregorius Nekschot zijn naar het oordeel van het OM strafbaar, maar het OM heeft besloten de cartoonist niet te vervolgen voor discriminatie.

Dit omdat de man na zijn aanhouding een dag en een nacht in voorlopige hechtenis gezeten heeft, de strafbare cartoons en teksten niet meer online staan, er sinds de aangifte een aanzienlijk tijdsverloop is geweest en er geen nieuwe klachten of aangiften over de website binnengekomen zijn bij het OM.

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vanmorgen aan de cartoonist en zijn raadsman in een persoonlijk gesprek laten weten.

Het OM is van oordeel dat de cartoons en de teksten strafbaar zijn, maar heeft besloten de zaak te seponeren. De officier van justitie is tot deze beslissing gekomen op basis van een aantal overwegingen: de man heeft na zijn aanhouding een dag en een nacht in voorlopige hechtenis gezeten, de cartoons en teksten die het OM als strafbaar aanmerkt staan niet meer online, sinds de aangifte is er een aanzienlijk tijdsverloop geweest en er zijn sinds 2005 geen klachten of aangiften over de website meer binnengekomen bij het OM.

De aangifte tegen Nekschot dateert van april 2005. Het onderzoek is op 29 juli 2010 afgesloten. Dit lange tijdsverloop heeft onder meer te maken met een gerechtelijk vooronderzoek waarin de rechter-commissaris op verzoek van de raadsman een aantal personen heeft gehoord waaronder een cartoondeskundige en een arabist.

Alle cartoons waar het onderzoek zich op richtte zijn in mei 2008 op verzoek van het OM van de website van Nekschot verwijderd en er daarna ook niet meer op verschenen. Ook de losse teksten die het OM strafbaar acht, zijn van de site weggehaald.

Bij de beoordeling van de cartoons is de vraag of de cartoons binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van artistieke expressie passen nadrukkelijk meegewogen. Van zeven cartoons en twee stukken tekst blijft het OM van mening dat de grenzen zijn overschreden.
Provincie:
Tag(s):