dinsdag, 12. januari 2010 - 9:33

CDA Zuidhorn wil woninguitbreiding in kenrdorpen

In de Zuidhorner raadsvergadering van maandag 11 januari jl. heeft Fred Stol namens het CDA een vraag gesteld over woningbouw in Grijpskerk. De CDA-fractie was blij verrast toen zij tijdens de nieuwjaarstoespraak hoorde dat het college zelf actief aan de slag gaat met woninguitbreiding in de Aykemaheerdt.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de CDA-motie die, met steun van Groen Links en VVD, eind 2007 is aangenomen. De motie gaf opdracht aan het college om zo spoedig mogelijk een procedure in gang te zetten om woningbouw in de kernen Aduard, Grijpskerk en Oldehove te realiseren.

Fred Stol: 'Het is ons al jaren een doorn in het oog dat bijna alle woningbouw alleen in het dorp Zuidhorn plaatsvindt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat ook in andere kernen voldoende gebouwd wordt, zodat voorzieningen daar in stand gehouden kunnen worden. Daarom vragen wij regelmatig aan de wethouder ruimtelijke ordening Jan Oomkes (PvdA) om haast te maken met woningbouw in de overige kerndorpen. De laatste jaren verwees hij te vaak naar particuliere initiatieven waardoor de gemeente te veel aan de zijlijn stond toe te kijken. Daarom is het CDA blij verrast met deze omslag waarin de gemeente eindelijk zelf actief in Grijpskerk aan de slag gaat. En nu de overige dorpen Oldehove en Aduard nog!'.
Provincie:
Tag(s):