vrijdag, 2. april 2010 - 16:11

Celstraffen van 18 jaar voor lugubere moord op garagehouder

Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag Kenneth C. en Martin M. veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar. ‘Beiden zijn schuldig aan de moord op 22 februari 2008 op de garagehouder R. Haster van APK Noord te Amsterdam’, meldt het Gerechtshof Amsterdam vrijdag.

Het hof spreekt van een oninvoelbare, gruwelijke daad, waarbij het slachtoffer na als marteling te omschrijven handelingen van beide verdachten en na massaal bloedverlies de dood heeft gevonden.

Bewijs
Beide verdachten hebben gezegd dat zij samen in een witte Mazda naar de garage zijn geweest om te klagen over een daar gekochte auto. In de Mazda zijn naast DNA-materiaal van beide verdachten bloedsporen aangetroffen van het slachtoffer en op de dag van de moord is op een camera een auto te zien die sprekend lijkt op deze Mazda.

In het kantoor van de garage is een in bloed gezette handpalmafdruk gevonden die afkomstig is van de verdachte Kenneth C. Er zijn afdrukken van schoenzolen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van twee daders. Uit het bloedbeeldonderzoek blijkt dat deze twee daders het slachtoffer hebben aangevallen in zijn kantoor en hem toen hij ernstig gewond probeerde te vluchten, hebben tegengehouden en meegesleept naar de garage.

Marteling met mes
Daar is het slachtoffer zodanig met een mes bewerkt dat het hof spreekt van marteling. Beide daders waren daarbij betrokken. Het slachtoffer is vastgebonden aan een motorblok achtergelaten en is doodgebloed.

Toepassing meerderjarigenstrafrecht bij Kenneth C.
Kenneth C. was ten tijde van het delict 16 jaar oud en valt in beginsel onder het speciale minderjarigenstrafrecht. Gelet op de ernst van het feit past het hof net als eerder de rechtbank ook bij Kenneth C. het gewone strafrecht toe; dat kan bij daders tussen de 16 en 18 jaar oud.

Die keus maakt het hof ook op grond van de persoonlijkheid van Kenneth C. Uit het meest recente persoonlijkheidsonderzoek komt hij naar voren als een volwassene met een ernstige en groeiende persoonlijkheidsstoornis die niet te behandelen is. De kans op recidive is groot. De maatschappij moet daartegen worden beschermd.

Strafmaat
Het handelen van de verdachten getuigt van een volkomen gebrek aan respect voor de waarde van het menselijk leven. De moord heeft diep ingegrepen in het leven van de nabestaanden. De verdachten hebben op geen enkele wijze willen uitleggen hoe zij tot hun daad zijn gekomen. Daarbij past enkel een langdurige gevangenisstraf.
Provincie:
Tag(s):