donderdag, 18. februari 2010 - 9:59

Chinees als examenvak op middelbare scholen

Den Haag

Enkele dagen na de Chinese nieuwjaarsviering heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt aangekondigd te starten met Chinees als examenvak op middelbare scholen.

Het examenvak wordt aangeboden op vwo-niveau, maar ook talentvolle havisten krijgen de mogelijkheid om op vwo-niveau het examen te doen. “China zal als economische wereldspeler een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze samenleving. Dit vak biedt voor de toekomst prachtige kansen voor onze economische betrekkingen en verbreedt de horizon van talentvolle jongeren”, aldus Van Bijsterveldt. Zij trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.

In 2007 heeft het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum als enige middelbare school in Nederland het startsein gekregen om Chinees als examenvak voor het vwo aan te bieden. Deze groep leerlingen bijt dit voorjaar het spits af door als eerste kandidaten het Chinese examen af te leggen. Afgelopen jaren hebben meerdere scholen aangegeven ook (het vak) Chinees als examenvak te willen aanbieden. De staatssecretaris heeft dit omarmd en maakt het mogelijk dat ten minste acht scholen met het examenvak Chinees gaan starten.

Naast het Hilversumse Gemeentelijk Gymnasium mogen vanaf dit jaar de volgende scholen het examenvak Chinees aanbieden: het Ashram College Alphen aan den Rijn, Erasmiaans Gymnasium Rotterdam, De Goudse Waarden Gouda, Stanislascollege Delft, Wolfert van Borselen Rotterdam, Visser 't Hooft Lyceum Leiden en Theresialyceum Tilburg . Het examenvak Chinees start als pilot en heeft een looptijd van vier jaar. Als de pilot succesvol is, dan kan worden overgegaan op een breder aanbod van het vak Chinees als examenvak.

De vraag naar kennis over de Chinese taal wordt op de arbeidsmarkt steeds luider nu China zich ontwikkelt als één van de grootste handelspartners van Nederland. “Kennis over de cultuur en taal past bij het succes van de Nederlandse handelsgeest”, vult Van Bijsterveldt aan. Mardarijn (standaard-Chinees) en het vereenvoudigde karakterschrift (Jiantizi) zullen het uitgangspunt zijn. Het vak wordt al aangeboden in de onderbouw van het vwo. In 2013 vindt de evaluatie plaats van de pilot.
Provincie:
Tag(s):