woensdag, 24. februari 2010 - 13:49

Chrysantenteler gebruikte verboden middelen

Tijdens een controle heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op maandag 22 februari een grote hoeveelheid verboden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Dit heeft de AID woensdag bekendgemaakt.

Een chrysantenteler in Zuid-Holland had ruim 250 liter verboden gewasbeschermingsmiddelen verstopt op verschillende plaatsen in zijn bedrijf. De aangetroffen middelen Parathion, Methomex en Phosdrin zijn in Nederland niet toegelaten.

De AID heeft een onderzoek ingesteld naar de chrysantenteler. Alle verboden gewasbeschermingsmiddelen worden volgende week onder begeleiding van de AID afgevoerd en vernietigd. De teler krijgt bovendien een bestuurlijke boete voor overtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Om de naleving van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (WGB) te bevorderen, voert de AID gerichte controles uit in de sierteelt onder glas sector. De WGB trad in oktober 2007 in werking. Doel van deze wet is onder andere het beschermen van het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.

Een gewasbeschermingsmiddel of biocide mag niet op de markt worden gebracht of gebruikt, tenzij het is toegelaten. De AID blijft intensief controleren op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals op het gebruik volgens de voorschriften, het zorgvuldig omgaan met de middelen en controles van de voorraden.
Provincie:
Tag(s):