dinsdag, 30. maart 2010 - 13:07 Update: 08-07-2014 1:05

CNV: Acties op komst in de zuivel

Amsterdam

CNV Vakmensen gaat actiebijeenkomsten organiseren, nu het overleg met de Nederlandse Zuivelorganisatie over een nieuwe zuivel-cao volkomen is vastgelopen.

Dat is vanmiddag besloten tijdens een gezamenlijke vergadering met andere vakbonden. De zuivel-cao geldt voor ongeveer 10.000 werknemers.

"Het cao-overleg zit muurvast", concludeert CNV-onderhandelaar Leo Bons. "De werkgevers houden halsstarrig vast aan een nullijn, in een eenjarige cao. Als alternatief komen ze met een tweejarige cao. Maar de loonsverhoging is dan zo mager, dat er totaal geen sprake is van koopkrachtbehoud. Dat is voor ons onacceptabel."

Redelijk

CNV Vakmensen wil een eenjarige cao, met een loonsverhoging van 1,25 procent per 1 april 2010. "Daarmee stellen we ons heel redelijk op, want we vragen niet meer dan momenteel in andere cao's wordt afgesproken."

Verder wil CNV Vakmensen meer aandacht voor scholing en loopbaanbeleid in de sector. Ook moeten er meer werkplekken komen voor jonggehandicapten (Wajongers).

Spijt

Bons neemt het de werkgevers kwalijk, dat ze maar blijven refereren aan de loonsverhoging van de vorige cao. "Het lijkt wel of ze daar spijt van hebben, en dat in deze cao willen terugpakken met een nullijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Afspraak is afspraak. Het gaat nu om een nieuwe cao, en dan is behoud van koopkracht een hele normale eis."

Actiebijeenkomsten

CNV Vakmensen stuurt deze week een brief naar alle leden, met een oproep om aanwezig te zijn op actiebijeenkomsten op 6, 7 en 8 april. Als de leden daar besluiten tot acties, zullen de bonden een ultimatum aan de werkgevers stellen, in een uiterste poging om alsnog een cao-resultaat te bereiken.

Bons heeft binnenkort ook overleg met de organisaties van melkveehouders: LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Die organisaties zijn overigens geen partij in het conflict. Bons verzekert daarom dat zij zich geen zorgen hoeven te maken: "Als het op acties uitdraait, zullen we actievormen kiezen waar de melkveehouders in ieder geval niet de dupe van zullen worden. De melk moet gewoon verwerkt kunnen worden, wat er ook gebeurt. We hebben tenslotte een conflict met de industrie, niet met de melkveehouders."
Categorie:
Tag(s):