donderdag, 28. januari 2010 - 9:27

CNV Vakmensen wil gezonde toekomst voor ‘multimodaal’

Utrecht

Het liefst wil CNV Vakmensen met de werkgevers in het multimodale openbaar vervoer een sociaal contract afsluiten voor ongeveer drie jaar.

Dat contract moet een gezonde toekomst bieden voor de sector, met daarin ondernemingen als Syntus en Arriva als herkenbare vertegenwoordigers. Een cao met een looptijd van een jaar zou daarbij moeten inspelen op actuele (financiële) ontwikkelingen.

Dit blijkt uit de cao-voorstellenbrief die onderhandelaar Wyb Kusters vandaag namens CNV Vakmensen aan de werkgeversvertegenwoordiging heeft gestuurd. Kusters: “In die toekomstagenda gaat het ons om het algeheel verhogen van de vervoerskwaliteit. Maar ook om groei van het reizigersaantal en het wegnemen van ongewenste concurrentie-elementen in het geheel van marktwerking. Daarnaast willen we werken aan een verbetering van het werkklimaat, zeg maar het pakket aan arbeidsvoorwaarden/omstandigheden. Dat bepaalt immers in hoge mate of mensen voor jouw bedrijfstak kiezen als ze werk zoeken. Zeker de jeugd is daarbij kieskeurig. En daar ligt absoluut de toekomst, ook van het multimodaal vervoer.”

Kusters wil afspraken maken met de werkgevers over werkzekerheid. Dan gaat het om het uitsluiten van gedwongen ontslagen gedurende drie kalenderjaren. “Bijvoorbeeld bij concessiewisselingen kunnen dan lacunes worden overbrugd”, verklaart Kusters.

Ten aanzien van de beloning zet Kusters in op een verhoging van 1,5 procent. “Tenzij afspraken over werkzekerheid niet kunnen worden gemaakt. Dan stijgt de looneis rechtevenredig.”

Een stijging van de onregelmatigheidsvergoeding wil CNV Vakmensen wel zonder meer bereiken. Dit stemt overeen met akkoorden op dit punt in vergelijkbare sectoren.

CNV Vakmensen wil met deze cao met de werkgevers nadere afspraken maken over het verder terugdringen van sociale onveiligheid in het openbaar vervoer. Kusters: “Wat ons betreft blijft geen middel onbenut om werknemers in deze sector maximaal te vrijwaren van alle ongerief die sommige reizigers veroorzaken.”

De onderhandelingen over de cao multimodaal beginnen op dinsdag 16 februari. In de sector werken circa 1.200 mensen.
Categorie:
Tag(s):