woensdag, 31. maart 2010 - 21:04

Cohen ontvangt Gouden Medaille van Amsterdam

Amsterdam

Oud-burgemeester Job Cohen heeft op woensdag 31 maart de Gouden Medaille van de stad Amsterdam ontvangen. ;Hij kreeg de hoogste gemeentelijke onderscheiding bij zijn afscheid van de gemeenteraad', meldt de gemeente woensdag.

In de medaille zijn de woorden ‘Audi et alteram partem’ wat betekend:'Hoor ook de andere zijde', gegraveerd. Job Cohen is ruim negen jaar burgemeester van Amsterdam geweest. Waar andere steden het ereburgerschap kennen, heeft Amsterdam de Gouden Medaille. Deze onderscheiding wordt toegekend aan burgemeesters bij hun afscheid en bij hoge uitzondering aan personen die een belangrijke prestatie hebben geleverd die een grote nationale of internationale uitstraling hebben voor de stad.

Tijdens zijn burgemeesterschap sloot Cohen het eerste huwelijk ter wereld voor mensen van een gelijk geslacht. Ook bezegelde hij in 2002 het koninklijk huwelijk tussen Prins Willem Alexander en Máxima. In de periode na de moord op Theo van Gogh heeft Cohen zich ingezet om de sociale cohesie te bevorderen en polarisering en radicalisering tegen te gaan.

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid introduceerde Cohen in 2003 de veiligheidsindex om op buurtniveau inzicht te krijgen in de mate van overlast en criminaliteit en die gericht aan te pakken. Cohen voerde maatregelen in als preventief fouilleren, cameratoezicht, straatcoaches en het bestuurlijk verstoren.

De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is onder Cohen verder ontwikkeld en leidde tot de landelijke wet Bibob. Deze wet maakt het mogelijk om vergunningen te weigeren als het vermoeden bestaat dat deze misbruikt worden voor criminele activiteiten, zoals ook gebeurt in het kader van de Wallenaanpak.

In zijn ambtsperiode kwamen grote stedelijke projecten tot ontwikkeling zoals de Zuidas en de Noord/Zuidlijn en de totstandkoming van onder meer het Stadsarchief, het Muziekgebouw aan het IJ en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Cohen heeft veel prijzen en awards ontvangen. Zo kozen collega-burgemeesters hem tot de beste ‘Nederlandse burgemeester in de afgelopen vijfentwintig jaar’, werd hij tweede bij de verkiezing van de beste burgemeester ter wereld en ontving hij twee eredoctoraten.

Job Cohen werd op 17 januari 2001 geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam voor een periode van zes jaar. Begin 2007 werd hij herbenoemd voor een tweede termijn. Op 12 maart jl. kondigde hij aan per direct zijn ambt als burgemeester van Amsterdam neer te leggen en zich verkiesbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid.
Provincie:
Tag(s):