vrijdag, 12. maart 2010 - 16:09

Cohen per direct weg als burgemeester

Amsterdam

Job Cohen heeft vrijdagmiddag aangekondigd dat hij per direct zijn functie als burgemeester van Amsterdam neerlegt en zich verkiesbaar stelt voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Cohen volgt daarmee waarschijnlijk Wouter Bos op die vrijdagochtend zijn vertrek als fractievoorzitter van de PVDA al aankondigde.

Cohen werd op 17 januari 2001 geïnstalleerd als burgemeester van Amsterdam. Begin 2007 werd hij herbenoemd voor een tweede termijn. Wethouder Lodewijk Asscher is eerste loco-burgemeester. Hij geeft vanmiddag een korte toelichting op de ontstane situatie na het vertrek van burgemeester Cohen.

Ook geen nevenfuncties meer
Burgemeester Cohen bekleedt vanuit zijn functie tal van nevenfuncties, zoals korpsbeheerder van politie Amsterdam-Amstelland, voorzitter Regionaal Orgaan Amsterdam, voorzitter AB Stichting Amsterdam Partners en voorzitter Stichting Koninklijk Paleis. Ook deze functies komen per direct te vervallen.
Provincie:
Tag(s):