vrijdag, 5. februari 2010 - 11:50

College acht aulavoorziening in Zuidhorn niet haalbaar

Zuidhorn

Het college heeft de raad van de gemeente Zuidhorn laten weten dat het de bouw van een nieuwe aula in het dorp Zuidhorn vooralsnog economisch niet haalbaar acht. Het college heeft hier onderzoek naar gedaan.

Het college geeft wel aan, dat mochten zich vanuit particulier initiatief mogelijkheden voordoen, het deze waar mogelijk en haalbaar wil ondersteunen. Het college legt dan een voorstel tot een gemeentelijke bijdrage in de benodigde investeringen voor aan de raad.
Provincie:
Tag(s):