donderdag, 20. mei 2010 - 22:03

College gaat overlast vliegtuigspotters tegen

Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer hebben besloten op delen van het zuidelijke en noordelijke IJweg en de Vijfhuizerweg bij Schiphol een parkeer- en stopverbod in te stellen. Ook wordt een 60 kilometer zone van kracht.

Het college is hiertoe overgegaan om de overlast voor hulpdiensten, omwonenden en agrarische bedrijven van vliegtuigspotters een halt toe te roepen.

De populariteit van vliegtuigspotten groeit, vooral onder de ‘’dagjesmensen’’ en de drukte leidt tot gevaarlijke en irritante situaties. Verschillende bewoners en agrariërs en ook de politie en de marechaussee hebben dan ook aangedrongen op maatregelen.

De besluiten van het college zijn met ingang van vrijdag 21 mei van kracht.

Overlast en veiligheid
In de buurt van de Polderbaan, de vijfde landingsbaan van Schiphol, staan dikwijls de auto’s van spotters in de weg. De voertuigen staan op de rijbaan en in de bermen. De weg is te smal om geparkeerde wagens goed te kunnen passeren. De bereikbaarheid van de Polderbaan voor hulpdiensten wordt beperkt en daarom is er gevaar voor de veiligheid.

Ook kunnen bewoners en boeren kunnen hun huizen en land niet goed bereiken en rijdt het verkeer te hard.

Daar komt nog eens bij dat het fietspad langs de landingsbaan een onderdeel van een belangrijke fietsroute is. Geparkeerde auto’s versperren ook hier de doorgang en veroorzaken gevaarlijke situaties voor fietsers.


Borden
De stopverboden worden weergegeven met de borden. Hetzelfde geldt voor de parkeerverboden en de maximale snelheid van 60 kilometer per uur. Verder komen langs de Schipholweg informatieborden te staan, waarop is vermeld dat vliegtuigspotten op de desbetreffende weggedeelten niet mogelijk en niet toegestaan is.


Handhaving
Tussen de marechaussee, de politie en de gemeentelijke handhavers zijn afspraken gemaakt over de handhaven. Met ingang van komende Pinksterweekend zal er stelselmatig gehandhaafd worden.


Spotters
De tijdelijke spottersplek aan de IJweg ten zuiden van de polderbaan, blijft bereikbaar. Op dit terrein mag men wel parkeren. De gemeente Haarlemmermeer heeft de spottersvereniging geïnformeerd over het verkeersbesluit.

Exacte locaties
De 60 kilometer zone en het parkeerverbod gelden op de IJweg Zuid vanaf huisnummer 858 (het einde van de bebouwde kom) tot en met de keerlus ter hoogte van het fietspad langs de 5de Baan van Schiphol, op de IJweg Noord tussen de Schipholweg (N232) en de keerlus ten noorden van de 5de baan van Schiphol en op de Vijfhuizerweg vanaf de kruising met de Driemerenweg tot de keerlus ter hoogte van de Polderbaan.

Het stopverbod geldt aan beide zijden van de rijbaan op de IJweg Noord ten zuiden van nr. 490 tot en met de keerlus, op de IJweg Zuid ten noorden van de parkeerplaats tot en met de keerlus en op de Vijfhuizerweg West, ten oosten van nr. 581 tot en met de keerlus.
Provincie:
Tag(s):