zaterdag, 23. januari 2010 - 10:10

Computerproblemen bij politie Noord- Oost Nederland

Regio

De politie korpsen Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost- Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Twente kampen sinds woensdag met computerproblemen.

Per korps is er verschil in de mate van overlast, de noodhulp en directe hulpverlening blijft gegarandeerd. Ook het communicatiesysteem C2000 en de telefonische bereikbaarheid van de politie functioneren normaal.

De storingen betreffen voornamelijk interne (administratieve) processen. Concreet kunnen op dit moment beperkt zaken administratief worden vastgelegd in de systemen. Aangiftes via internet kunnen gewoon doorgaan, bij aangiftes die gedaan worden aan de bureaus kunnen wachttijden ontstaan. In de korpsen wordt gebruik gemaakt van alternatieven voor de computersystemen. Zo wordt in bijzondere gevallen gebruik gemaakt van handgeschreven processen-verbaal.

De geoemde korpsen maken gebruik van een gezamenlijk netwerk. De overige korpsen en het KLPD ondervinden geen hinder van de storing.
Provincie:
Tag(s):