donderdag, 19. augustus 2010 - 17:07

Concentratie blauwalgen in Langebosch te Veendam sterk gedaald

Veendam

Het negatieve zwemadvies voor de badzone Langebosch in Veendam is omgezet in een waarschuwing. De concentratie blauwalgen in deze badzone is namelijk sterk gedaald. Een lage concentratie blauwalgen betekent dat er een gering risico voor de volksgezondheid aanwezig is. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei t/m september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water zijn die ziektes kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de besmetting van blauwalgen is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd.
Provincie:
Tag(s):