dinsdag, 15. juni 2010 - 10:45

Criminaliteit mogelijk grens over dankzij Nederlandse wetgeving

Tilburg

Door een toenemende bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in Nederland dreigt een deel van de criminele activiteiten zich te verplaatsen naar de buurlanden. Dat stellen Tilburgse en Leuvense rechtswetenschappers op grond van gezamenlijk onderzoek.

De afgelopen jaren is in de Euregio Maas-Rijn veel geïnvesteerd in de verbetering van de politiële en justitiële samenwerking om de grensoverschrijdende criminaliteit terug te dringen. Daarnaast werden de mogelijkheden onderzocht om ook bestuurlijke samenwerking tot stand te brengen.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken gaf rechtswetenschappers van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit Leuven de opdracht de bestuurlijke bevoegdheden en middelen in Nederland en België in kaart te brengen. Centraal in het onderzoek stond dat het (lokale) bestuur een belangrijke rol moet spelen bij zowel voorkoming als bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De bestuurlijke maatregelen zouden de strafrechtelijke aanpak moeten aanvullen. Volgens de onderzoekers zijn de bestuurlijke en de strafrechtelijke aanpak ook afhankelijk van elkaar.
Provincie:
Tag(s):