dinsdag, 20. juli 2010 - 13:07 Update: 08-07-2014 1:03

Crisis raakt ook vastgoed platteland

Utrecht

Het vastgoed op het Nederlandse platteland merkt, net als de woningmarkt en het bedrijfsonroerend goed, de gevolgen van de economische crisis.

Banken zijn terughoudender geworden in het financieren van aankopen en de vraag naar grond door ontwikkelaars en overheid is de afgelopen periode snel gedaald. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2010 van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed.

38.000 euro per hectare

Voor het eerst sinds 2005 brengt een perceel landbouwgrond minder op. Vooral incourante percelen dalen in waarde, maar gunstig gelegen agrarische bedrijven blijven zeer gewild. Agrarische grond wordt met name door naastgelegen grondeigenaren gekocht, en blijft daardoor z'n waarde behouden.

De prijzen van agrarische grond zijn het afgelopen halfjaar gedaald tot gemiddeld 38.000 euro per hectare. Met name het tweede kwartaal heeft gezorgd voor deze daling in de grondprijzen.

Courante grond wordt nog steeds verkocht, waarbij de kopers veelal naastgelegen grondeigenaren zijn. Minder goed gelegen grond en kleine kavels zijn het afgelopen halfjaar moeilijk verkocht.

Glastuinbouw is de marktsituatie schrijnend

Men verwacht dan ook dat alleen de grote akkerbouw- en melkveebedrijven nog toekomst hebben. De kleinere bedrijven zullen moeilijk stand kunnen houden.

In de glastuinbouw is de marktsituatie schrijnend. Het afgelopen jaar zijn de prijzen gezakt en de verwachting is dat daar waar transacties worden gedaan, bijvoorbeeld wegens familieomstandigheden of een slopende concurrentie van het buitenland, dit op een fors lager niveau plaatsvindt als anderhalf jaar geleden.
Categorie:
Tag(s):