dinsdag, 19. januari 2010 - 20:11

'Daar komen de criminele Belgen'

Tilburg

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de goedkeuringswet van het Verdrag met België op grond waarvan Belgische gedetineerden hun straf kunnen uitzitten in de penitentiaire inrichting in Tilburg. Nederland stelt de gevangenis en bijbehorend personeel beschikbaar voor de plaatsing van minimaal 500 Belgische gedetineerden voor een periode van drie jaar.

Vanaf 2 februari 2010 worden begonnen met het overplaatsen van Belgische gedetineerden naar Tilburg. De Nederlandse gedetineerden worden daarvoor overgeplaatst naar andere gevangenissen in Nederland.

In het verdrag staat dat Nederland de penitentiaire inrichting en personeel beschikbaar stelt voor de uitvoering van Belgische vrijheidsstraffen volgens de regels van het Belgisch recht en onder leiding van een Belgische directeur. De penitentiaire inrichting Tilburg blijft Nederlands grondgebied waar het Nederlandse strafrecht van toepassing is.

Nederland stelt de gevangenis beschikbaar voor een periode van drie jaar. Afhankelijk van de capaciteitsbehoefte in beide landen kan de looptijd met een jaar worden verkort of verlengd. Voor de plaatsing van 500 gedetineerden betaalt België een bedrag van 30 miljoen euro per jaar. De kosten van gedetineerdenvervoer en medische zorg worden apart bij België in rekening gebracht.
Provincie:
Tag(s):