dinsdag, 12. januari 2010 - 11:44

Davids: 'Geen bewijs voor militaire bijdrage door Nederland'

Den Haag

Uit het onderzoek van commissie Davids, die onderzoek deed naar de betrokkenheid van Nederland bij de invasie in Irak door Amerika en Engeland, blijkt dat er geen bewijs is gevonden dat Nederland en active bijdrage heeft geleverd aan deze oorlog.

Dinsdagmorgen overhandigde Willibrord Davids zijn onderzoek aan de premier Jan Peter Balkenende. Tijdens een persconferentie liet Davids weten dat Balkenende weinig tot geen leiding gaf in het debat rondom de oorlog in Irak. Dit zou volgens de commissie te maken kunnen hebben met de onervarenheid van de premier op dat moment.

Ook de inlichtingendiensten in Nederland beschikte nauwelijks over informatie uit eigen onderzoek over de massavernietigingswapens die Irak mogelijk zou hebben. De aanmerkingen op de rapportage door Buitenlandse inlichtingen diensten werden door het kabinet genegeerd.

Een derde conclusie van de commissie is dat de kamer onvoldoende is geïnformeerd over de kwestie. Het verzoek door Amerika om militaire steun te geven is onvoldoende toegelicht.

Ook juridisch gezien rammelde de invasie door de Brits-Amerikaans alliantie. Volgens de commissie ontbrak er een volksrechelijk mandaat om Irak binnen te vallen.

Mariane Thieme van de Partij voor de Dieren laat in een reactie weten; 'De uitkomsten van de commissie Davids laten zien dat het Nederlandse parlement onjuist of tenminste zeer onvolledig geïnformeerd is door het kabinet. Dat is in alle gevallen onaanvaardbaar, maar zeker waar het Nederlandse deelname aan of politieke steun aan een oorlog betreft'.
Provincie:
Tag(s):