maandag, 26. april 2010 - 15:27

De provincie wil blijven investeren in de sport

Groningen

De provincie wil ondanks de bezuinigingen blijven investeren in sport. Over de rol die de provincie wil blijven vervullen in de sport hebben Gedeputeerde Staten vandaag een sportnotitie gepresenteerd.

De nieuwe notitie is tot stand gekomen op basis van gesprekken met een groot aantal sleutelfiguren uit de sportwereld. Ondanks dat het geen kerntaak is, hebben alle partijen aangegeven op het terrein van de sport een rol te zien voor de provincie. De provincie wil zelf ook blijven investeren in de sport om daarmee bij te dragen aan actieve, gezonde en sociaal sterke inwoners en een aantrekkelijke provincie. Daarbij komt het accent te liggen op de sport op bovenlokaal of provinciaal niveau, en op het ondersteunen van initiatieven in de krimpgebieden.
Provincie:
Tag(s):