donderdag, 28. januari 2010 - 22:41

De Vrolijkheid brengt kunstworkshops naar AZC’s Drenthe

Regio

Stichting “De Vrolijkheid” wil in de asielzoekerscentra (AZC’s) in Emmen, Zweeloo en Geeuwenbrug creatieve en kunstzinnige workshops organiseren voor de aanwezige kinderen en jongeren. Zij is hiervoor op zoek naar Drentse kunstenaars en professionele begeleiders die de workshops willen verzorgen. Stichting De Vrolijkheid ziet de workshops als een middel om ervaringen te verwerken, maar nog belangrijk vindt zij het dat de kinderen tijdens hun tijd in het AZC een leuke ervaring op doen.

De workshops waarnaar de stichting op zoek is moeten creatief zijn en elementen bevatten waarbij kinderen zich kunnen uiten, kunnen spelen en hun talenten kunnen ontdekken. Gedacht wordt aan theater maken, schilderen, dansen of bijvoorbeeld clownerie.

Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 16 februari van 10.00 tot 11.30 uur bij K&C Drenthe in Assen zullen stichting “De Vrolijkheid” en K&C een toelichting geven.

Kunst & Cultuur Drenthe biedt kunstenaars, indien gewenst, hulp bij het ontwikkelen van activiteiten en de uitvoering van de workshops. Tevens streeft Kunst & Cultuur Drenthe ernaar het aanbod aan te laten sluiten bij het kunstaanbod tijdens schooltijd. Stichting “De Vrolijkheid” zet zich sinds het jaar 2000 in voor kinderen in AZC’s. De stichting bereikt jaarlijks tussen de 2.000 en 3.000 kinderen in dertig AZC’s in Nederland met projecten waarin kunst en creativiteit centraal staan.

De stichting is een particulier initiatief gesteund door verschillende fondsen waaronder War Child en het Europees Vluchtelingen Fonds. Zij werkt in elke provincie met een netwerk van kunstenaars, creatievellingen, organisatoren, vluchtelingen en andere Nederlanders.

Workshopleiders kunnen rekenen op een vergoeding per workshopmiddag en een vergoeding voor materiaal en reiskosten. Het doel is om elke woensdagmiddag in Drenthe een creatieve kunstzinnige activiteit aan te bieden in het AZC Emmen, Zweeloo en Geeuwenbrug.
Provincie:
Tag(s):