dinsdag, 16. maart 2010 - 21:13

De Wolden doet mee aan onderzoek naar winkel- en koopgedrag

De Wolden

Het winkel- en koopgedrag van de consument verandert voortdurend, onder meer door de opkomst van het online shoppen. Om als gemeente goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, is onderzoek naar het winkel- en koopgedrag van de consument nodig. Voor De Wolden zijn deze gegevens erg belangrijk, zeker nu er hard gewerkt wordt aan de winkelgebieden in Zuidwolde en Ruinen. Daarom doen we mee aan het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland.

De gemeente steekt samen met haar inwoners veel energie in het opwaarderen van de winkelgebieden van Zuidwolde en Ruinen. Het koopstromenonderzoek geeft actuele informatie over het winkel- en koopgedrag van consumenten. Deze informatie kunnen we gebruiken als referentiekader, zodat we bij een volgend onderzoek kunnen meten wat de effecten van de inspanningen in deze winkelgebieden zijn.

Ook in het kader van de structuurvisie wil de gemeente graag weten hoe de dorpen het ten opzichte van elkaar doen. Waar is nog winst te behalen, welk aanbod mist er, wat vindt het winkelend publiek belangrijk? Allemaal vragen die vanuit het koopstromenonderzoek beantwoord kunnen worden.

Het onderzoek gaat volgende maand van start binnen onze gemeente. Naast Zuidwolde en Ruinen, kunnen ook de inwoners in de Wijk en Ruinerwold vragen krijgen van enquêteurs tijdens het winkelen.

Het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland vindt al sinds de jaren tachtig één keer per vijf jaar plaats in Overijssel, delen van Drenthe en van Gelderland. Het biedt waardevolle informatie over ‘hoe mensen bepalen wat ze waar gaan kopen’ op regionaal, gemeentelijk en op dorpsniveau. Daarmee is de uitslag een belangrijke indicatie voor de kracht en het functioneren van winkelvoorzieningen.

Vragen die in het onderzoek worden voorgelegd zijn: Waar winkelt u voor uw dagelijkse boodschappen? Hoe gaat u daar naar toe? Wat vindt u van het aantal winkels? Hoe ervaart u de sfeer? Waar winkelt u nog meer?
Provincie:
Tag(s):