zondag, 14. februari 2010 - 22:01

De Wolden stelt nuchter integraal alcoholbeleid vast

Zuidwolde

Nuchter bekeken! Zo luidt de titel van het integraal alcoholbeleid van
De Wolden dat de gemeenteraad op 11 februari heeft vastgesteld. Voor de komende zes jaar neemt de gemeente tal van maatregelen om de jeugd, ouders en ook volwassenen minder te laten drinken en iedereen bewuster te maken van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.

De Wolden wil de volgende doelstellingen bereiken de komende jaren:
•tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar
•voorkomen van problematisch alcoholgebruik door uitgaanders (16-25 jaar)
•vroegtijdig signaleren van problematisch alcoholgebruik bij volwassenen

Dit kan alleen lukken als ingezet wordt op een goede combinatie tussen preventieve activiteiten, het creëren van publiek draagvlak, vroeg signaleren, duidelijke regels stellen en die regels ook handhaven. Vooral rondom de regelgeving en handhaving komen vanuit het rijk duidelijke regels naar de gemeente als straks de Drank- en Horecawet wijzigt (naar verwachting 2011).

Alle maatregelen zijn opgenomen in een uitvoeringsplan. Concrete activiteiten zijn onder meer een publiekscampagne waarbij de vooral de jeugd van De Wolden nauw betrokken wordt en de mogelijkheid tot extra subsidie die sportverenigingen met kantine geboden wordt als zij op vrijwillige basis geen alcohol schenken aan jongeren beneden de 18 jaar.

De acties die de gemeente onderneemt zijn opgezet vanuit de gedachte dat verantwoordelijkheden in de eerste plaats bij jongeren, hun opvoeders en volwassen individuen zelf liggen.
Provincie:
Tag(s):