maandag, 15. maart 2010 - 21:42

De Wolden steunt organisatiecomités 4 mei herdenking financieel

De Wolden

Jaarlijks herdenkt De Wolden tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Specifiek gaan de gedachten uit naar mensen afkomstig uit De Wolden. Vanaf dit jaar stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal € 500,- beschikbaar per plaatselijk organisatiecomité.

De herdenkingen vinden jaarlijks plaats in de hoofdkernen met een groeiende belangstelling van inwoners. De Wolden vindt het belangrijk dat inwoners stil kunnen staan bij het herdenken van oorlogsslachtoffers en feit dat we in Nederland in vrijheid kunnen leven. Met dit bedrag hoopt de gemeente meer ruimte te bieden in vorm en inhoud van het herdenken.

De organisatiecomités zoeken de samenwerking met scholen. Dit om kinderen van jongs af aan te betrekken bij deze herdenking. Ook wordt er dit lustrumjaar van 65 jaar herdenking door inwoners van De Wolden vanuit Wageningen mee gelopen met de nationale Bevrijdingsvuurestafette.
Provincie:
Tag(s):