dinsdag, 8. juni 2010 - 19:27

Deel vmbo´s wordt tweetalig

Diemen

Biologie of zelfs een deel van de beroepsgerichte lessen in het Engels. Dat gaat binnenkort gebeuren. Het tweetalig onderwijs (tto) doet binnenkort intrede op álle leerwegen van het vmbo. Staatssecretaris Van Bijsterveldt, zelf groot voorstander van tto, gaf vandaag de aftrap op het Anna van Rijn College in Nieuwegein, waar vmbo-leerlingen vanaf komend schooljaar zelfs in alle leerwegen een deel van hun lessen in het Engels krijgen.

Komend schooljaar starten minstens vijf vmbo-scholen met het aanbieden van tto in het vmbo. Zestien andere vmbo-scholen verspreid over het land volgen in de loop van 2011 en 2012. De verwachting is dat het aantal verder zal toenemen. Op het tweetalig vmbo krijgen leerlingen jaarlijks 30 procent van de lestijd in het Engels.

Steeds meer middelbare scholen in Nederland bieden tweetalig onderwijs aan. In 2000 waren er 26 tto-scholen, inmiddels is het aantal opgelopen tot meer dan 110. De meeste t-vmbo´s kiezen voor de combinatie Nederlands en Engels. Enkele scholen in de grensstreken kiezen echter voor Nederlands en Duits. Het staat scholen overigens vrij om voor een andere moderne vreemde taal te kiezen. Dat is tot op heden nog niet het geval.

Scholen die tweetalig onderwijs willen aanbieden, worden daarbij begeleid door het Europees Platform, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs werkt. Voor scholen geldt een aantal strenge voorwaarden: de vakdidactiek moet op orde zijn, het onderwijs moet gegeven worden door speciaal daarvoor opgeleide docenten of ’native speakers´, het leren van de tweede taal mag niet ten koste gaan van de moedertaal en de school wordt geacht internationale activiteiten aan te bieden aan de leerlingen.
Categorie:
Tag(s):