woensdag, 3. maart 2010 - 11:06

Defensie hoeft VN-documenten val van Srebrenica niet openbaar te maken

Den Haag

De minister van Defensie heeft terecht geweigerd documenten van de Verenigde Naties over de vredesoperatie in voormalig Joegoslavië openbaar te maken.

Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (3 maart 2010) bepaald in een zaak die was aangespannen door nabestaanden van de slachtoffers van de val van Srebrenica. Zij hadden de minister in 2006 gevraagd de zogenoemde 'Rules of Engagement', de 'Standing Operating Procedures' en de 'Force Commander Directives' van de vredesmacht UNPROFOR in voormalig Joegoslavië openbaar te maken.

In de uitspraak overweegt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de VN zelf bepalen 'of en, zo ja, in hoeverre hun documenten openbaar zijn'. In het VN-Immuniteitenverdrag staat immers dat documenten van de VN onschendbaar zijn. De leden van de VN hebben met deze bepaling 'zonder voorbehoud' gekozen voor onschendbaarheid van VN-documenten. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het 'niet aan de nationale rechter om aan de door de leden van de VN gemaakte keuze te tornen'. Omdat de opgevraagde documenten volgens de VN vertrouwelijk zijn, zijn ze niet voor openbaarmaking bestemd.
Provincie:
Tag(s):