woensdag, 16. juni 2010 - 12:41

Defensie rukt massaal uit voor Gouda

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en militairen van de Nationale Reserve (NATRES) steunen zondagochtend de gemeente Gouda bij de ruiming van een Britse 500-ponder.

De EOD zal de feitelijke bomruiming uitvoeren. De NATRES ondersteunt de politie bij de realisatie en de handhaving van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

De bom werd halverwege maart gevonden langs het spoor tijdens opsporingswerkzaamheden door een civiel opsporingsbedrijf om het terrein bouwrijp te maken voor bebouwing. De 500-ponder ligt tussen het spoor en de Burgemeester Jamessingel op 7,5 meter diepte. Voor de demontage moeten ruim 300 bewoners uit voorzorg hun woningen verlaten en wordt het treinverkeer tijdelijk stilgelegd.

20 Natresbataljon uit Den Haag ondersteunt met 35 manschappen de politie. Onder leiding van de politie zorgen zij er onder andere voor dat tijdens de ruiming niemand het veiligheidsgebied ingaat. Hiermee slaan de ingezette ‘vaders’ hun Vaderdagontbijt over om zich in te zetten voor de veiligheid van Gouda.

De 500-ponder wordt na demontage vervoerd naar een andere locatie, waar hij op een later te bepalen moment tot ontploffing wordt gebracht.
Provincie:
Tag(s):