vrijdag, 16. juli 2010 - 11:56

Delfzijl blijft Starterslening verstrekken

Delfzijl

Starters op de woningmarkt kunnen in de gemeente Delfzijl gebruik blijven maken van de Starterslening. Dit ondanks het feit dat de Rijksbijdrage Startersleningen helemaal is opgebruikt. Tot voor kort droegen het Rijk en de gemeente ieder de helft bij aan een toegewezen lening.

Tot voor kort droegen het Rijk en de gemeente ieder de helft bij aan een toegewezen lening. Nu de pot van het Rijk leeg is, blijft de gemeente Delfzijl de lening zelfstandig verstrekken. De gemeente doet dit zodat starters met behulp van deze ‘extra lening’ meer financiële mogelijkheden hebben op de huizenmarkt. Bovendien vergroot de regeling de doorstroming op de woningmarkt en houdt de Delfzijlster woningmarkt gelijke tred met buurtgemeenten die de Startersleningen ook blijven aanbieden. Gevolg is wel dat door het wegvallen van de Rijksbijdrage het aantal leningen dat de gemeente nog kan verstrekken, beperkt is.

Voorwaarden aanvraag Starterslening
Aan de Starterslening is een aantal voorwaarden verbonden. De SVN (Stichting Volkshuisvesting Nederland) verzorgt de toetsing en beslissing over de aanvragen. Kopers die van plan zijn om een Starterslening aan te vragen, moeten vooraf bij de gemeente Delfzijl nagaan of zij aan de randvoorwaarden voor een aanvraag voldoen. Dat kan bij Gerda Degenhart, telefoonnummer: (0596) 63 99 11 of 06 15 27 77 98.
Provincie:
Tag(s):