vrijdag, 15. januari 2010 - 9:17

Delfzijl en Noorderpoort ondertekenen overeenkomst zeevaartschool

Delfzijl

Na intensieve bestuurlijke inzet van zowel Noorderpoort als de gemeente Delfzijl kan de bouwplanontwikkeling starten van de nieuwe zeevaartschool. Donderdag 14 januari heeft het Noorderpoort samen met de gemeente hiervoor een overeenkomst ondertekend.

Na ondertekening start de gemeente de planologische procedures, zoals een bestemmingsplan. Parallel hieraan vindt de bouwplanontwikkeling plaats, naar verwachting zijn de eerste schetsen medio mei beschikbaar. Het nieuwe gebouw krijgt een duidelijke relatie krijgt met de wandelroute langs het waterfront van Delfzijl. De school komt aan de Duurswoldlaan in het Maritieme Kwartier bij Farmsum. De school wordt een Technisch Opleidingscentrum.
Provincie:
Tag(s):