donderdag, 11. februari 2010 - 11:50

Delfzijl goed bezig, maar blijft onder toezicht

Delfzijl
acht van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw A. Bijleveld, is onderzoek gedaan naar het effect van de extra ondersteuning die de gemeente Delfzijl de afgelopen drie jaar vanuit het rijk heeft ontvangen. Deze steun was nodig omdat de gemeente aanhoudende bestuurlijke crises doormaakte.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk is de gemeente door het rijk ondersteund. Onderzoek heeft uitgewezen dat Delfzijl een eind op de goede weg is, maar er nog niet is.Het onderzoek concludeert dat Delfzijl de bestuurscrises nog niet volledig te boven is. Er is duidelijk een verbetering te zien in de relatie tussen de burger en de uitvoeringsorganisatie. De relatie tussen gemeentebestuur en burger, het functioneren van bestuursorganen en de relatie tussen bestuursorganen en bestuurders vragen nog aandacht.Daarnaast concludeert het rapport dat Delfzijl nog niet sterk genoeg is voor de grote opgaven (demografische ontwikkelingen, Energy Valley, chemiepark, zeehavens, hoogwaterbescherming, externe veiligheid). De bovenlokale belangen zouden in DEAL-verband (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) gemeenschappelijk moeten worden opgepakt.Het college concludeert dat Delfzijl er anno 2010 in verschillende opzichten nog niet is. Aanvullende initiatieven van gemeentewege zijn nodig en gewenst. Al in een eerder stadium is de raad per brief over het rapport geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):