donderdag, 1. april 2010 - 17:13

Delfzijl krijgt 1.3 miljoen uit krimpfonds

Delfzijl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in het actieplan bevolkingsdaling voor om krimpgemeenten financieel te steunen met een zogenaamde krimpmaatstaf. Deze gemeenten moeten extra kosten maken om de gevolgen van de bevolkingsdaling op te vangen.

De gemeente Delfzijl is één van de veertien gemeenten uit de provincie Groningen die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt. Delfzijl ontvangt ook het grootste bedrag in de provincie (1,3 miljoen).

De maatstaf gaat in in 2011 en heeft een looptijd van 5 jaar. Ieder jaar wordt opnieuw bepaald of over de periode van zeven jaar de gemeente nog voldoet aan de norm van 1% of grotere bevolkingsafname. Daarnaast moet de gemeente liggen in één van de provincies Groningen, Limburg of Zeeland.
Provincie:
Tag(s):