donderdag, 7. oktober 2010 - 15:51

Delfzijl moet fors bezuinigen

Delfzijl

Tussen 2011 en 2015 moet de gemeente Delfzijl fors bezuinigen. Doordat de gemeente minder geld vanuit de rijksoverheid krijgt, zijn deze bezuinigingen noodzakelijk.

Het college van B&W ontwikkelt voorstellen die zij deze week aan de Gemeenteraad voorleggen. Delfzijl is niet de enige gemeente die moet bezuinigen; het geldt voor alle gemeenten. Van de gemeentelijke uitgaven ligt 70% vast door de wettelijke taken die zij heeft. Daarop kan niet worden bezuinigd. Op de resterende 30% gaat de gemeente in de komende jaren bezuinigen. Deze zijn ingrijpend en betreffen alle terreinen van de gemeentelijke dienstverlening. Iedere inwoner van de gemeente zal er in meer of mindere mate mee in aanraking komen.

Op donderdag 7 oktober presenteert het college de bezuinigingsvoorstellen aan de Raad. Volgende week zullen meer details over de voorgestelde bezuinigingen in Gemeenteberichten verschijnen. Op 25 november neemt de Raad besluiten over de (meerjaren)begroting en de bezuinigingen.
Provincie:
Tag(s):