zaterdag, 5. juni 2010 - 23:16

Demontage Westerborkbarak in Zelhem

Westerbork

Herinneringscentrum Kamp Westerbork start dinsdag 8 juni met de demontage van de barak uit het voormalig kamp Westerbork. De barak in Zelhem is in de jaren ’60 vanaf het kampterrein naar Zelhem vervoerd en is jaren in gebruik geweest als kippenschuur en opslag voor landbouwmachines.

Het bijzondere aan dit project is ook dat het grotendeels wordt uitgevoerd door Duitse jongeren. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werkt daartoe samen met het Zentrum für Arbeit des Landkreises Leer. Het beleid van dit Duitse centrum is sterk gericht op een koppeling van arbeidsmarktintegratie met sociale integratie. Onderdeel is de Arbeitskreisschule Rhauderfehn die zich richt op scholing en integratie van werkeloze jongeren in achterstandssituaties. Wezenlijk in het beleid zijn grensoverschrijdende projecten. Wederzijds leren kan een bijdrage leveren om vooroordelen te verminderen, met name ten aanzien van buitenlanders in de eigen omgeving: ‘Wie vrienden heeft in het buitenland is niet kwetsbaar voor vreemdelingenhaat in het eigen land.’

Voor de Arbeitskreisschule is het werken aan de demontage en terugkeer van de Westerborkbarak belangrijk om de geschiedenis van kamp Westerbork en haar betekenis, juist vanwege de nabije ligging, onder de aandacht te brengen in de Landkreis Leer. Vele Joodse vluchtelingen uit deze grensstreek die in de jaren dertig naar Nederland vluchtten om een veilig heenkomen te vinden, kwamen in 1939-1940 terecht in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork. Evenals bijna 107.000 Nederlandse Joden zouden de meesten van hen later vanuit het Durchgangslager Westerbork met de deportatietreinen door de Landkreis Leer rijden richting de vernietigingskampen in Oost-Europa.

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil met deze samenwerking niet alleen een bijdrage leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme, maar ook zijn maatschappelijke taak invullen. Dit doet het al veel langer, onder meer door taakgestraften en mensen in achterstandssituaties te begeleiden.
Provincie:
Tag(s):