vrijdag, 4. juni 2010 - 22:05 Update: 08-07-2014 0:28

Deur openhouden en groeten belangrijkste aardige gebaren

Diemen

Dat we in Nederland aardiger moeten zijn tegen mensen die we eigenlijk niet of niet zo goed kennen is een uitgemaakte zaak volgens 83 procent van de Nederlandse bevolking. Dat blijkt uit onderzoek dat de Stichting Ideële Reclame (SIRE) heeft laten doen naar de effecten van haar campagne “Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om?”.

Een deel van de respondenten geeft aan dat de campagne effect heeft gehad op hun houding en het eigen gedrag. Eén op de drie is zich bewuster geworden van het eigen gedrag. Iets meer dan een op de tien (11%) is zich aardiger gaan gedragen en 13% kan beter met aardige mensen omgaan.

Eén op de vijf Nederlanders vindt dat we in Nederland (helemaal) niet aardig voor elkaar zijn. Men vindt dat we langs elkaar heen leven, dat het maar matig is gesteld met de wellevendheid en ervaart soms agressie en
intolerantie. Ook vindt 83% dat we in Nederland aardiger moeten zijn tegen mensen die we eigenlijk niet of niet zo goed kennen. Tweederde vindt dat het er van af hangt, en dat we soms wel en soms niet aardig voor elkaar zijn. 13 Procent is van mening dat we in Nederland doorgaans aardig zijn voor elkaar. Die laatste groep leeft naar het spreekwoord ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Iets meer dan een derde van de Nederlanders ontvingen in de afgelopen week een aardig gebaar (34%). De belangrijkste aardige gebaren die men heeft ervaren zijn de groet (50%) en de deur die wordt open gehouden (46%). De aardige gebaren die het meest worden gewaardeerd zijn de groet (29%) en het compliment (18%). Toch blijkt het geven van een complimentje niet makkelijk, slechts 37% van de Nederlanders heeft dat in de afgelopen week zelf gedaan.
Categorie:
Tag(s):