vrijdag, 19. februari 2010 - 14:07

Deventer begeleidt jonge asielzoekers

Deventer

De gemeente Deventer vervolgt haar deelname aan een landelijk experiment, gericht op alleenstaande jongeren van 18 jaar en ouder die asiel hebben aangevraagd in Nederland. 'De bedoeling van het experiment is deze jongeren goed te begeleiden'. meldt de gemeente vrijdag.

Deze begeleiding bestaat uit hulp bij terugkeer naar het land van herkomst of definitief een officieel bestaan in Nederland. Alles is erop gericht om te voorkomen dat deze jongeren in de illegaliteit verdwijnen.

Experiment
Het experiment is een initiatief van het rijk. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie Spekman, die de Tweede Kamer in 2008 vrijwel unaniem heeft aangenomen.

Overijssels Perspectief
De deelname van Deventer aan het experiment ligt in het verlengde van eerder ingezet beleid. Deventer heeft sinds 2006 deelgenomen aan het ‘Overijssels Perspectief’. Dit project liep eind 2008 af en is tijdelijk verlengd in afwachting van de invulling van de motie Spekman.

Vluchtelingenwerk Overijssel
Vluchtelingenwerk Overijssel voert het experiment in Deventer uit. Zij voert ook het Overijssels Perspectief uit. De verwachting is dat circa 25 jongeren worden begeleid.
Provincie:
Tag(s):