zaterdag, 6. maart 2010 - 12:46

Deventer krijgt vanaf 2012 minder geld van Rijk

Deventer

Op verzoek van de raad is een rapportage opgesteld met mogelijke bezuinigingen, besparingen op de gemeentelijke organisatie en mogelijkheden voor hogere inkomsten.

De raad heeft op voorhand niets uitgesloten of taboe verklaard. Deventer brengt vele mogelijke bezuinigingen en manieren om geld te verdienen in beeld. Het college heeft van de rapportage met 95 mogelijkheden kennis genomen en aan de nieuwe raad aangeboden. Het gaat om € 7,3 miljoen aan verdienmogelijkheden en € 13,1 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden.

De gemeente krijgt vanaf 2012 hoogstwaarschijnlijk minder geld van het Rijk en zal dan moeten bezuinigen. Het gaat in de rapportage nadrukkelijk om mogelijkheden en niet om voorstellen. De rapportage is een van de documenten die de raad kan betrekken bij de vorming van het nieuwe college.

Financiële positie
De raad vroeg in november 2009 om een rapportage omdat hij inzicht wil hebben in de financiële positie van de gemeente voor de komende jaren. De hoogte van de bezuinigingen is nog niet bekend, maar het meest negatieve scenario gaat uit van 15 miljoen euro structureel per jaar.

De huidige financiële situatie laat zien dat er voor de begroting van 2010 een lichte verbetering is en dat er nu geen bijstellingen nodig zijn van de huidige verwachtingen voor de jaren 2011 tot en met 2014. De grondexploitaties moeten nog geactualiseerd worden.

Meedenken en reageren
Het totale pakket aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden is op 5 maart 2010 uitgereikt aan de fracties van de nieuw gekozen raad.

Instellingen en bedrijven die mogelijk te maken krijgen met bezuinigingen worden geïnformeerd. De nieuwe raad besluit of, wanneer en hoe hij inwoners en instellingen wenst te betrekken bij de verdere besluitvorming.
Provincie:
Tag(s):