donderdag, 14. januari 2010 - 10:19

Digitale ruimtelijke ordening van start

Den Haag

Vanaf 1 januari zijn alle gemeenten, provincies en departementen verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen via internet beschikbaar te stellen.

Burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties krijgen zo veel gemakkelijker toegang tot informatie over de ruimtelijke ordening in Nederland. De verplichte digitalisering volgt op de in werking treding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008.

De digitalisering van Wro-plannen vergroot niet alleen de transparantie van de ruimtelijke ordening, maar draagt ook bij aan de invoering van de “elektronische overheid”. Minister Cramer is dan ook blij dat de jarenlange inspanningen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen tot dit resultaat hebben geleid.

Volgens de Ministeriele regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening dienen alle nieuwe Wro-plannen door het bevoegd gezag beschikbaar te worden gesteld via de website van het bevoegd gezag én via RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl). RO-Online is hiermee dé landelijke vindplaats voor alle nieuwe Wro-plannen. Inmiddels zijn staan al meer dan 1000 plannen online.
Categorie:
Tag(s):