donderdag, 25. februari 2010 - 21:05

Dominee stopt met omstreden preken

Utrecht

De officier van justitie van het Arrondissementsparket Utrecht heeft besloten de zaak tegen dominee Gertjan Goldschmeding van de Amersfoorts Christelijk Centrum voorwaardelijk te seponeren. Reden hiervan is dat het doel van de vervolging, het stoppen van de opruiende preken, is bereikt. De dominee heeft aangegeven de opvoedingsmethode waarbij kinderen door de ouders worden getuchtigd, niet meer te zullen uitdragen.

Aanleiding voor het onderzoek was een aangifte eind 2007 van het vermoeden van het aanzetten tot kindermishandeling. Doel hiervan was de mishandeling via de preken te stoppen en het OM daartoe een onderzoek te laten instellen. Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Tijdens een gezinsconferentie in 2007 pleitte de dominee voor tuchtiging van kinderen.

Inmiddels is er sprake van gewijzigde omstandigheden. De dominee heeft aangegeven dat hij deze boodschap, tuchtiging als opvoedingsmethode, niet meer zal uitdragen. Aangezien de hoofddoelstelling van eventuele vervolging zou zijn geweest de opruiing te stoppen, is hiermee dit doel al bereikt. Bovendien zijn de kinderen van de dominee onlangs onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg.

Aan de sepotbeslissing zijn als voorwaarden verbonden dat hij zich gedurende de proeftijd van twee jaar niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit en andere personen niet zal aanzetten tot het plegen van strafbare feiten jegens hun kinderen. Ook moet hij afstand doen van de CD ‘Het Opvoed ABC’, die in beslag genomen is, en mag hij de inhoud van dit materiaal, waaronder de preek uit 2007, op geen enkele manier verkopen of verspreiden.
Provincie:
Tag(s):