maandag, 7. juni 2010 - 18:31

Donner stelt controle op export van uitkeringen veilig

Den Haag

Tijdens de Raad voor ministers van Sociale Zaken in Luxemburg heeft minister Donner veilig gesteld dat Nederland streng kan blijven controleren bij het exporteren van sociale zekerheidsverzekeringen.

Nederland had bezwaren tegen een voorgesteld besluit van de Raad over de export van sociale zekerheidsverzekeringen naar Israël, Macedonië, Kroatië, Marokko, Algerije en Tunesië. In en rondom de vergadering wees minister Donner zijn Europese collega’s erop dat het niet zo kan zijn dat de Europese Unie maatregelen neemt die lidstaten in een situatie brengt waarbij een lidstaat uitsluitend af moet gaan op mededelingen van betrokkenen, zodat fraude niet effectief kan worden voorkomen. Uiteindelijk zijn op aandringen van Nederland extra bepalingen opgenomen in het besluit waardoor landen extra verificatiemogelijkheden mogen opleggen aan uitkeringsgerechtigden die in het buitenland wonen.
Provincie:
Tag(s):