vrijdag, 29. januari 2010 - 7:25

Draagvlak voor Zuidas dok onder de grond

Amsterdam

Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister Cramer en Eurlings, bestuurders van de gemeente Amsterdam, provincie en stadsregio is de voorkeur uitgesproken voor een dok onder de grond op de Amsterdamse Zuidas.

Aanleiding voor het overleg was het advies van de rijksvertegenwoordiger voor de Zuidas, de heer Van den Berg. Van den Berg heeft drie varianten in kaart gebracht: dok onder de grond, dok half in de grond en dok boven de grond. Alle drie varianten zijn goedkoper dan het oorspronkelijke model. Ook zijn de risico’s teruggebracht.

Rijk en regio concluderen dat voor de variant dok onder de grond het meeste draagvlak bestaat. Voorwaarde is wel dat de partijen de komende maanden over een aantal zaken aangaande definitief ontwerp, kosten, financiering en de risicoverdeling tussen de betrokken partijen overeenstemming bereiken. Zij gaan de eerste fase van het project - het onder de grond brengen van de A10 – en de mogelijkheden om in de toekomst het project bij te sturen meer in detail uitwerken.
Provincie:
Tag(s):