woensdag, 19. mei 2010 - 21:56

Drenthe knapt bedrijventerreinen op

Regio

De provincie Drenthe investeert de komende jaren versneld in revitalisering van verouderde bedrijventerreinen. Hiervoor is €9,2 miljoen beschikbaar. In overleg met de Drentse gemeenten is er voor gekozen om de middelen specifiek in te zetten voor het opknappen van vijf grote bedrijventerreinen. Die liggen in de economisch belangrijke regio’s Groningen-Assen en de Drentse Zuidas.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (2009 tot en met 2013) vastgesteld. Het programma bestaat voor de helft (€4,6 miljoen) uit toegekende rijksmiddelen, de provincie Drenthe neemt een even hoog investeringsbedrag voor haar rekening ter cofinanciering. ,,We hechten er aan dat de Drentse bedrijventerreinen bij de tijd blijven. Het is belangrijk voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid’’ zegt gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken).

De provincie heeft, in nauw overleg en met instemming van gemeenten, parkmanagers, de NOM, de Kamer van Koophandel en de regio’s Drentse Zuidas en Groningen-Assen, vijf bedrijventerreinen geselecteerd die met voorrang worden aangepakt. Het gaat om: De Tweeling in Emmen, De Holwert in Coevorden, De Wieken in Hoogeveen, het Stadsbedrijvenpark in Assen en Bitseveld in Noordenveld.

Drenthe kent in totaal ruim driehonderd hectare aan verouderd bedrijventerrein. De vijf terreinen die met voorrang worden aangepakt, beslaan hiervan ruim tweehonderd hectare. In totaal is met de herstructureringsopgave een investeringsbedrag gemoeid van ongeveer €70 miljoen. Behalve door de provincie Drenthe worden de investeringen gedragen door gemeenten, ondernemers en door de inzet van opbrengsten uit grondverkoop.
Provincie:
Tag(s):