dinsdag, 2. februari 2010 - 21:45

Drenthe maakt een stap voorwaarts in de jeugdzorg

Regio

Met een pilotproject ketensamenwerking en het programma “Positief opvoeden Drenthe” willen provincie en gemeenten de jeugdzorg in Drenthe verbeteren. Alle 12 Drentse wethouders Jeugd en de Drentse gedeputeerde Jeugdzorg Anneke Haarsma hebben 28 januari 2010 de overeenkomst getekend voor het programma Positief Opvoeden Drenthe. Dit is een programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 – 16 jaar.

Positief Opvoeden is alleen mogelijk door een sterke samenwerking tussen provincie, gemeenten en uitvoerende instellingen. De projectleiding van het project is in handen van een initiatiefgroep bestaande uit de instellingen: GGD Drenthe, Icare Ouder&Kind zorg, Federatie Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg en Jeugdzorgaanbieder Yorneo. Na de zomer van 2009 zijn drie gemeenten gestart met de invoering (Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden), de rest van de gemeenten volgt in 2010 en 2011. De provincie betaalt in totaal 1,2 miljoen euro voor de invoering en de trainingen voor de professionals. Gemeenten zullen het programma verder ondersteunen na deze invoeringsfase.

De Drentse gemeenten en provincie kennen een lange traditie van samenwerking. Deze positieve samenwerkingscultuur heeft er onder meer toe geleid dat er in Drenthe al enige jaren nauwelijks wachtlijsten zijn bij de Drentse jeugdzorg. Daarom willen de Drentse bestuurders nu gezamenlijk een stap voorwaarts maken door een voorstel voor “effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg” in te dienen bij het ministerie voor Jeugd en Gezin. Met deze ketensamenwerking zullen eventuele blokkades in bestaande wet- en regelgeving die een effectieve samenwerking in de weg kunnen staan opgeheven kunnen worden om jeugdigen en hun ouders sneller en beter van dienst te kunnen zijn.
Provincie:
Tag(s):