dinsdag, 5. januari 2010 - 21:32

Drenthe verbiedt jacht

Assen

Gelet op de bijzondere weersomstandigheden en met het oog op de instandhouding van het wild hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten om met ingang van 5 januari 2010, 24.00 uur, de jacht op wilde eend, fazanthaan, houtduif en konijn, voor het gehele gebied van de provincie Drenthe te sluiten.

Dit geldt ook voor de verleende vrijstellingen ex artikel 65 Flora — en faunawet, (vrijstelling grondgebruiker) en de ontheffingen ex artikel 68 (verjaging met ondersteunend afschot van de kol- en grauwe gans en smient)

Dit besluit is tot stand gekomen na goed overleg met de jagersvereniging KNJV, LTO Noord, het Faunafonds en de Faunabeheereenheid Drenthe.
Provincie:
Tag(s):