maandag, 29. maart 2010 - 16:03

Drentse gemeenten werken samen om beter gebruik te maken van Europese subsidies

De Wolden

Burgemeester Snijders van gemeente De Wolden heeft maandagochtend de aftrap gegeven voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het Europa servicepunt. In de raadszaal van het gemeentehuis De Wolden kwamen maandagmorgen ambtenaren van nagenoeg alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe en van de agenda voor de Veenkoloniën bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt hoe gemeenten in tijden van bezuinigingen elkaar kunnen versterken en zo beter gebruik kunnen maken van Europese, nationale en regionale subsidies. Burgemeester Snijders toonde zich een voorstander voor samenwerking en kennisdeling in de regio.

In december 2009 hebben de provincie Drenthe en de gemeente Emmen het initiatief genomen voor een Europa servicepunt. De schaalgrootte van de Drentse gemeenten is vaak te klein om succesvol subsidies aan te vragen. Het ontbreekt veelal aan voldoende knowhow en capaciteit om kansen te benutten.

Daardoor lopen de Drentse gemeenten gelden mis die zij nu in tijden van financiële krapte goed kunnen gebruiken. Het Europa servicepunt gaat de Drentse gemeenten hierbij helpen. In de komende maanden worden de gemeenten door medewerkers van het servicepunt bezocht. In mei vindt het eerste seminar Europa plaats voor medewerkers van alle Drentse gemeenten.

Door allerlei ontwikkelingen zullen de komende jaren ingrijpende veranderingen plaatsvinden in het werk- en leefklimaat van de inwoners van de provincie Drenthe. In de krimpgebieden gaan vooral de plaatselijke middenstand, de scholen en het verenigingsleven het moeilijk krijgen. Het stelt de regio de komende jaren voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan vragen zoals: op welke wijze houden wij de dorpen leefbaar en kunnen wij de verenigingen ondersteunen? Maar ook: hoe zorgen wij voor nieuwe werkgelegenheid en kunnen we de toenemende behoefte aan zorg organiseren?

Voor een relatief kleine gemeente zijn er twee scenario’s: kansen voorbij laten gaan of samenwerking zoeken met andere gemeenten, gezamenlijk bouwen aan projecten en daarvoor als regio middelen aanvragen bij Europa. Drentse gemeenten kiezen voor de samenwerking. Zo denken ze meer samen te werken op de terreinen plattelandsontwikkeling, onderwijs, zorg en werkgelegenheid, juist nu het economisch wat minder gaat. Het Europa servicepunt helpt daarbij een handje.
Provincie:
Tag(s):