dinsdag, 9. maart 2010 - 17:01

Drie aanhoudingen na inval bij varkensbedrijf

Lierop

Het Regionaal Milieuteam van Politie Brabant Zuid-Oost heeft vandaag tussen 8.30 uur en 14.30 uur een inval gedaan bij een varkensbedrijf aan de Lungendonk in Lierop.

Op het bedrijf vond een bestuurlijk- en een strafrechtelijk onderzoek naar strafbare feiten plaats door zo'n 40 personen van diverse instanties waaronder het Openbaar Ministerie, de Provincie Noord Brabant, gemeente Someren, Algemene Inspectiedienst (AID), Waterschap Aa en Maas, Vreemdelingenpolitie, Arbeidsinspectie en de Voedsel- en Warenautoriteit.

Twee verdachten, een 39-jarige man, een 66-jarige man uit Lierop zijn daarbij aangehouden. Zij worden verdacht van het niet naleven van milieuvoorschriften en het uitvoeren van werkzaamheden zonder daarvoor de benodigde vergunningen te hebben. Later op de dag werd een derde verdachte, een 33-jarige man, aangehouden omdat hij geen medewerking wilde verlenen aan het onderzoek.

Eerder al werd het bedrijf gecontroleerd op strafbare feiten op het gebied van milieuregelgeving. Hierbij zijn toen ook overtredingen geconstateerd. De Provincie Noord-Brabant heeft hiervoor eerder al dwangsommen van in totaal 9 miljoen euro opgelegd. De eigenaren van het bedrijf stonden al eerder bij de Raad van State om tegen de hoge boetes in beroep te gaan, maar dat was tevergeefs. Volgens het tweetal is er niets aan de hand op hun bedrijf.

Op het bedrijf is de administratie nagekeken en zijn er verschillende monsters genomen van de aanwezige mest. Ook controleerden de ambtenaren ondermeer de vele mest- en tankwagens die het bedrijf aandeden. Daarnaast zijn proeven genomen van het oppervlaktewater. Hiervan zijn de uitslagen nog niet bekend. Op het bedrijf zijn verschillende getuigen gehoord.

Ook zijn de stallen en het welzijn van de 8500 aanwezige dieren gecontroleerd. Hierbij is gebleken er dat aan een aantal regels niet wordt voldaan. Verder is gekeken naar de leef- en woonomstandigheden van de werknemers die op het terrein wonen. De vreemdelingenpolitie en Arbeidsinspectie hebben van verschillende werknemers de identiteit gecontroleerd en hun verblijfstatus bekeken. De leef- en woonomstandigheden van de werknemers op het terrein zijn goed. Er lijkt op dit moment geen sprake van uitbuiting of mensenhandel. Wel werd er geconstateerd dat verschillende vergunningen niet aanwezig zijn en dat niet aan alle vergunningsvoorschriften wordt voldaan. Deze vergunningen hebben betrekking op de inrichting van het terrein en het verwerken van mest.

Tijdens het onderzoek hebben de werknemers op de boerderij gewoon doorgewerkt.
Provincie:
Tag(s):