zondag, 13. juni 2010 - 12:16

Drinkwatervoorziening Overijssel geregeld

Deventer

Boven op de watertoren in Deventer heeft gedeputeerde Piet Jansen van Landelijk gebied, Landbouw en Water deze week namens de provincie Overijssel de vergunning voor de drinkwaterwinning in Deventer overhandigd aan Nicolette Rigter, de directeur van Vitens Overijssel.

Moderne vergunningen voor drinkwatervoorziening
Dit is de laatste in een reeks van 24 nieuwe vergunningen waarmee Vitens in Overijssel grondwater mag oppompen voor de winning van drinkwater. De provincie Overijssel en Vitens hebben de afgelopen twee jaar alle grondwatervergunningen voor de drinkwatervoorziening in Overijssel gemoderniseerd. Hierdoor is een verantwoorde drinkwaterwinning in de provincie Overijssel voor de toekomst geregeld.

Drinkwaterwinning op 24 locaties
Voor de drinkwatervoorziening in Overijssel onttrekt Vitens op 24 locaties drinkwater aan de bodem. Hiervoor is een grondwatervergunning vereist in het kader van de Waterwet. De vergunningen dateerden veelal uit een ver verleden en waren in de praktijk niet meer actueel. Soms waren de technische voorschriften verouderd en ook hebben er in de loop van de tijd veel kadastrale vernummeringen plaatsgevonden.

Provincie Overijssel en Vitens hebben daarom samen alle vergunningen geactualiseerd. Daarbij hebben ze ook betere voorschriften opgenomen om eventuele wateroverlast te voorkomen als er een waterwinning wordt gesloten. In de nieuwe vergunningen is ook de monitoring van grondwaterstanden, zoals die nu plaatsvindt, formeel vastgelegd.

Drinkwatervoorziening gewaarborgd
In de periode 2008-2010 hebben de provincie Overijssel en Vitens de vergunningen voor alle 24 locaties geactualiseerd. Door intensieve samenwerking en een goede communicatie met omwonenden, overheden en maatschappelijke organisaties zijn alle vergunningen in goed overleg aangepast.

Daarmee voldoen alle vergunningen in Overijssel weer aan de huidige juridische eisen. Met de gemoderniseerde vergunningen is een continue en veilige drinkwatervoorziening gewaarborgd afgestemd met de betrokken belangen.
Provincie:
Tag(s):