maandag, 1. februari 2010 - 16:33

Drukte bij oefensites voor Citotoets

Den Haag

Voor de meeste bijna brugpiepers is het zover. 2, 3 en 4 februari zullen bijna 85 procent van de basisscholen de Citotoets afnemen.

Het aantal deelnemende scholen en leerlingen is ongeveer gelijk aan vorig jaar. In de week van 1 maart ontvangen scholen de resultaten.

Basisvaardigheden

De Citotoets bestaat uit 200 meerkeuzevragen op het gebied van de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Bijna 90% van de deelnemende scholen maakt ook het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie, dat uit 90 opgaven bestaat. Juist omdat de toets zich vooral richt op basisvaardigheden is extra voorbereiding, anders dan kennismaking met de toets en het type vragen, niet nodig.

Onafhankelijk gegeven gebaseerd op onderzoek

De Citotoets is een hulpmiddel bij het maken van de keuze voor een passend brugklastype. De toets geeft een onafhankelijk advies naast het advies van de basisschool en de wens van ouders en leerling.

Sites oefentoets Cito plat op laatste dag

Een aantal populaire sites waar kinderen hun leervaardigheden kunnen oefenen voor de cito, lagen op de laatste dag plat- of waren moeilijk bereikbaar door drukte. Gelukkig is het aanbod daarin groot zodat, ook de kinderen die vandaag voor het eerst inschakelen, men toch nog even kan oefenen.

Pilot verplaatsing Citotoets

Met de pilot verplaatsing Citotoets willen de PO-Raad, VO-Raad, AVS en Cito onderzoeken of het voordelen kan opleveren voor leerlingen als de Citotoets later in het schooljaar wordt afgenomen dan gebruikelijk is. Daarom nemen 53 basisscholen uit de regio’s Assen, Roermond, Wijchen en Elburg op 29, 30 en 31 maart schriftelijk een andere, specifiek voor de pilot ontwikkelde, versie van de Citotoets af. Het idee achter de pilot is, dat bij een latere afname van de toets er langer tijd is om de kinderen belangrijke vaardigheden als rekenen en taal te leren, zodat ze (nog) beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan en de overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs daardoor soepeler verloopt.
Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het basisschooladvies niet ter discussie komt te staan en een eindtoets, als onafhankelijk gegeven bij de keuze van het best passend brugklastype, behouden blijft.
Categorie:
Tag(s):