vrijdag, 21. mei 2010 - 13:46

Duikers Defensie en civiele bedrijven gaan samen in zee

Vught

Op de Van Brederokazerne in Vught ondertekenen Defensie en de Stichting Nationaal Duikcentrum vrijdag een unieke intentieverklaring. 'Deze maakt nauwere samenwerking op het specialistisch vakgebied duiken mogelijk', meldt Defensie vrijdag.

De beroepsduikers van Defensie volgen een zware, specialistische opleiding om door de Koninklijke Marine en Koninklijke landmacht voor speciale taken te worden ingezet.

Deze taken behelzen het onder water verrichten van constructiewerkzaamheden aan schepen en vaste infrastructuur, het verkennen van objecten vanuit het water en het opsporen van explosieven onder water.

De duikers van de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine en van 101 Geniebataljon en 11 Luchtmobiele Genie Compagnie van de Koninklijke Landmacht volgen hiervoor niet alleen een opleiding bij Defensie, maar lopen ook stages en wisselen kennis uit met de civiele arbeidsmarkt.

Het Nationaal Duikcentrum (NDC), als belangenbehartiger van de Nederlandse duikindustrie en Defensie hebben beiden behoefte aan goedgeschoolde duikers en hechten groot belang aan een gekwalificeerde instroom.

Op basis van de vrijdag getekende intentieverklaring worden tussen het Ministerie van Defensie, het NDC en de betrokken duikbedrijven nadere samenwerkingsovereenkomsten opgesteld en uitgewerkt.

Wapendag
De ondertekening van de intentieverklaring vindt plaats op de Wapendag van het wapen van de Genie. Op deze dag komen genisten en oud-genisten van Defensie bij elkaar en worden zij bijgepraat op en geïnformeerd over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van de genie.

De genie eenheden houden zich met een breed scala aan taken bezig maar zijn het meest bekend van hun bouw- en constructietaken en de zogenaamde search (explosieven opsporing). Dit doen zij primair op land maar ook als het moet onder water.
Provincie:
Tag(s):