maandag, 18. januari 2010 - 16:43

Duizenden Alpha-hulpen weer terug in loondienst

Dordrecht

Per 1 januari 2010 zijn duizenden alfahulpen weer in loondienst genomen door de aanbieders van thuiszorg. Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) maandag bekendgemaakt tijdens een werkbezoek aan Dordrecht.

Dat is een gevolg van de wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die op 1 januari is ingegaan. Die had tot doel te voorkomen dat burgers onbedoeld of ongewild werkgever zouden worden van hun alfahulp.

Staatsecretaris Bussemaker heeft dit ondersteund door in 2009 en 2010 in totaal 17 miljoen euro ter beschikking te stellen aan zorgaanbieders. Actiz en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), de twee brancheorganisaties in de Thuiszorg, bevestigen dat inmiddels veel alfahulpen weer in dienst zijn genomen.

Alleen al in 2009 gaat het om zo’n 6000 huishoudelijke hulpen. BTN schat dit in de loop van dit jaar zo’n 10.000 alfahulpen weer over een regulier arbeidscontract beschikken. Zij werden na de invoering van de Wmo in 2007 als zelfstandigen ingehuurd door zorgaanbieders, waarvoor zij tot dat moment werknemer waren.

Doordat zorgaanbieders massaal weer mensen in dienst hebben genomen kunnen zij aan iedereen die dat vraagt daadwerkelijk hulp in natura bieden. Het is een goede impuls voor de krapte op de arbeidsmarkt. Deze mensen blijven ieder geval voor de zorg behouden.
Provincie:
Tag(s):