zaterdag, 17. april 2010 - 21:35

Duurzaam Boer Blijven in Drenthe

Een

Drenthe streeft naar een duurzame en weerbare melkveehouderijsector in samenhang met de natuurlijke omgeving. Daarom is in 2009 het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe van start gegaan. Vrijdag 16 april overhandigde gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe de duurzaamheidsprijs aan de drie meest duurzame Drentse melkveehouders binnen het project. De eerste prijs ging daarbij naar melkveehouder Ketelaar uit Een.

Gedeputeerde Munniksma; “Op een heel praktische wijze laten steeds meer Drentse boeren zien dat we op verschillende manieren duurzaam werken. Dat is goed voor de boer en zijn omgeving. Nu en in de toekomst. Deze prijs is daarbij een stimulans voor de sector.” De prijs is beschikbaar gesteld door Dierenartsenpraktijk Beilen, die onlangs het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe een aanmoedigingsprijs van 1.000 euro heeft aangeboden.

Met Duurzaam Boer Blijven in Drenthe (DBBD) worden Drentse melkveehouders gestimuleerd te boeren via de `kringloopbenadering’. Doel hiervan is een economisch en ecologisch gedegen melkveehouderijsector in de provincie te realiseren. De kringloopbenadering is gericht op het zo efficiënt mogelijk omgaan met alles wat een rol heeft binnen de kringloop. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om het voer van de koe, de koe zelf, de mest die wordt gebruikt en het gebruik van de bodem. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop de stallen van de melkkoeien het best kunnen worden ingericht.

Als een van de ruim 140 huidige deelnemers aan het project realiseerde Ketelaar verreweg het laagste bodemstikstofoverschot over 2009. Voor de financiers van het project (de provincie Drenthe, de boeren zelf en rijksoverheid) een uiterst belangrijke graadmeter. Henk Westerhof uit Beilen eindigde op de tweede plaats. Hij behaalde de hoogste benutting van het eigen land. Hoewel er bij Westerhof sprake was van een iets hoger dan gemiddelde ammoniakuitstoot, realiseerde hij toch een bijzonder laag bodemoverschot. Als derde eindigde Kees Koolen uit Wijster, omdat zijn bedrijf verreweg de laagste ammoniakuitstoot behaalde.

Het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe streeft ernaar Drentse melkveehouders substantieel te gaan belonen voor duurzaamheid en zet hiermee een belangrijke eerste stap.
Provincie:
Tag(s):