woensdag, 7. juli 2010 - 17:50

Dwangsom voor niet volledig hanteren van veiligheidssysteem

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft Thermphos International BV een dwangsom opgelegd voor het niet volledig hanteren van het veiligheidsbeheerssysteem.

Tijdens een Besluit Zware Risico's en Ongevallen (BRZO) inspectie bij Thermphos is geconstateerd dat het inspectie- en onderhoudssysteem onvoldoende is vormgegeven en dat het veiligheidsbeheerssysteem niet volledig wordt gehanteerd. Dit betekent dat diverse elementen uit het veiligheidsbeheersysteem niet op de juiste manier werden opgevolgd.

Met het opleggen van een dwangsom wilt de Provincie Zeeland Thermphos ertoe bewegen de geconstateerde feitelijke tekortkomingen te verbeteren en hierdoor het veiligheidsbeheerssysteem ook in de praktijk te hanteren. Thermphos heeft al officieel reactie gegeven op de dwangsom in de vorm van een zienswijze. Hierdoor is de dwangsom aangepast en zijn een aantal lasten geschrapt. De dwangsom is vastgesteld op € 5.000,- per overtreding met een maximum van € 200.000,-.

Thermphos krijgt tot 6 augustus 2010 de tijd maatregelen te treffen die leiden tot het volledig hanteren van het veiligheidsbeheerssysteem. De aanpassingen aan het onderhoud- en inspectiesysteem moeten voor 1 september 2010 gerealiseerd zijn. Voor het realisering van een alarmering op termijnoverschrijdingen bij inspecties in het SAP-systeem (geautomatiseerd interactief registratie- en beheersinstrument) krijgt Thermphos tot 1 maart 2011.

Het veiligheidsbeheerssysteem is opgezet en wordt gebruikt ter uitvoering en borging van het preventiebeleid zware ongevallen. Hier gaat het om het vaststellen en toepassen van procedures en instructies om de veiligheid van de bedrijfsvoering te beheersen. Inclusief het onderhoud van de installaties en tijdelijke onderbrekingen. Veiligheidsbeheerssystemen worden gebruikt om de binnen de organisatie aanwezige risico’s beheersbaar te maken.

De Provincie heeft al eerder dwangsommen aan Thermphos gezonden voor de overschrijding van de uitstoot van zink en cadmium. Thermphos heeft ook een dwangsom ontvangen omdat het noodplan
niet goed in orde was.

De Provincie Zeeland is bevoegd gezag voor zowel de vergunningverlening als de handhaving van de Wet milieubeheer. Toezicht op de vergunning vindt plaats door inspecties en metingen.
Provincie:
Tag(s):