donderdag, 24. juni 2010 - 19:06

Dwangsom voor Thermphos

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Thermphos International BV een dwangsom opgelegd voor de overschrijding van de uitstoot van cadmium.

Thermphos overlegt maandelijks de resultaten van metingen op stoffen die worden uitgestoten met de Provincie. Het is gebleken dat de toegestane emissie van cadmium is overschreden. Deze overschrijding is de reden voor het opleggen van de 'last onder dwangsom'. De Provincie wil hiermee Thermphos bewegen om het proces dat leidt tot de uitstoot van cadmium te verbeteren en zodanige maatregelen te treffen, dat de emissie van cadmium weer aan de toegestane norm voldoet.

Thermphos krijgt tot 1 juli 2010 de tijd deze maatregelen te treffen. De dwangsom is vastgesteld op € 50.000,- per overtreding met een maximum van € 200.000,-. Deze hoeft pas betaald te worden als op 1 juli 2011 blijkt dat Thermphos de norm nog steeds overschrijdt. Dit omdat de uitstoot per 12 maanden wordt berekend (zogenoemde jaarvracht).

De Provincie Zeeland is bevoegd gezag voor zowel de vergunningverlening als de handhaving van de Wet milieubeheer. Toezicht op de vergunning vindt plaats door inspecties en metingen.
Provincie:
Tag(s):